Общи условия

  • Домейнът krumronkovski.space е собственост на Мимо-Гарсия Стоянов Груев.
  • Всичко, публикувано на сайта https://krumronkovski.space е със запазени права за Мимо-Гарсия Стоянов Груев.
  • Без предварително съгласие от Мимо-Гарсия Стоянов Груев е строго забранено възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали от сайта https://krumronkovski.spaceПредварително съгласие се изисква само чрез молба до имейл адрес: mimo@mimo.bg


Важно: Написаното на сайта https://krumronkovski.space е литературна измислица и е свързано с предстоящата книга на Мимо-Гарсия Стоянов Груев.